Products

Coal grades
Parameters K grade KO grade KS grade GZHO grade G grade SS grade T grade
TM 10 10 10 10 10 10 10
Ash 9 9 9 9 9 9 12-13
VM 23-27 20-24 20-24 34.7 37 26-30 11-13
Sulphur 0.44 0.31 0.36 0.27 0.3 0.2 0.45
FSI 6 3 NA 3 3 NA 0
X 29 31 31 45 34 24 -
Y 13 10 8 10 10 0 -
MMR 1.3 1.4 1.25(avg) 0.73(avg) 0.95 0.91(avg) 1.99(avg)
Vitrinite 50 36 NA 60 63 26 NA
CSR 59.8 46 NA NA NA NA NA
CRI 32.1 NA NA NA NA NA NA